Vil DU være med å lage filosofikafe?

september 16th, 2011  |  Published in Nyheter

Filosofikafeen Hybris ble startet våren 2011 av studenter på Filosofisk Institutt ved Universitetet i Bergen. Med Hybris ønsker vi å legge til rette for filosofisk diskusjon av samfunnsaktuelle tema. Våre arrangementer er ment som et samlingspunkt for filosofiinteresserte i Bergen, uavhengig av bakgrunn og akademisk tilhørighet. Så langt i år har vi arrangert fem filosofikvelder på Landmark, og resten av høstens program er fortsatt under planlegging.

Vi trenger deg og dine gode idéer!

Vi kan blant annet tilby:

  • Mulighet til å realisere nettopp DIN idé for en framtidig diskusjon på Landmark!
  • Mulighet til å invitere interessante og anerkjente personer til å snakke om et tema du er interessert i.
  • Kanskje du får sjansen til å spise middag med din favoritt-filosof?
  • Flat struktur og lik medbestemmelsesrett.
  • Mange varierte arbeidsoppgaver. Du kan for eksempel skrive tekster til bloggen vår, lage plakater/flyers, hjelpe til med arrangering av kveldene eller ha kontakt med eksterne aktører.
  • Erfaring med gjennomføring av arrangementer.
  • Du får øvelse i å gjøre filosofifaget relevant for verden utenfor akademia, noe man får bruk for i arbeidslivet.
  • Du bidrar til å holde liv i noe som styrker miljøet blant filosofistudentene, både faglig og sosialt.
  • Og sist, men ikke minst: du blir kjent med nye mennesker som deler din lidenskap for filosofi!

Høres dette interessant ut? Kom på informasjonsmøte tirsdag 20.september kl. 16.00!

Møtet er på rom 210 på sydnesplass 12-13. Det er helt uforspliktende å møte opp, og kanskje vanker det litt kaffe, te og snop?

Vel møtt!

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt på mail eller bli venn med med Hybris filosofikafé på Facebook!

PS: Redaksjonen møtes for øvrig hver mandag klokken 16.00 i femte etasje på Sydnesplassen 12, her er det åpne dører og bare å stikke innom hvis du har noe på hjertet.

Tags:

Semesterets første Hybriskveld er på onsdag!

august 29th, 2011  |  Published in Nyheter

«Hva skal vi med filosofi?»

I tidligere tider har utviklingen innenfor filosofien vært en viktig faktor i utviklingen av samfunnet generelt. Er den i dag kun høytsvevende tanker uten rot i virkeligheten? Kan den ha utspilt sin rolle?

Eller har filosofien fortsatt noe å bidra med? Kan for eksempel filosofi og reflektert tenkning gjøre det lettere å forholde seg til de fenomenene som preger samfunnet rundt oss? Og kan filosofer fortsatt forandre vår måte å forstå verden på?

Gunnar Skirbekk og Jan Reinert Karlsen vil snakke om dette på semesterets første hybrismøte som er allerede onsdag 31. august. Skirbekk er professor emeritus ved Senter for vitenskapsteori, og han er aktuell med boken Norsk og Moderne. Jan Reinert Karlsen har hovedfag i filosofi fra Universitetet i Bergen og doktorgrad i medisinsk etikk fra Universitetet i Oslo. Nå er han førstelektor ved Senter for vitenskapsteori, og er blant annet faglig koordinator for de tverrfaglige dannelsesemnene som har blitt tilbudt på UiB siden våren 2010.

Vel møtt på LANDMARK, onsdag 31.08., kl. 19.00!

Et nytt semester er i gang

august 21st, 2011  |  Published in Nyheter

..og planleggingen av høstens hybris program likeså. Programmet er ikke helt klart, men du kan merke av disse datoene i kalenderen din:

31. august
13. oktober
16. november

Det er planlagt et møte til i desember, men datoen for det er ikke satt enda. Vi gleder oss til et nytt semester med Hybrisdiskusjon, og håper dere gjøre det samme!

Beste hilsen fra redaksjonen

PS. Mens du venter på programmet kan vi anbefale litt lesestoff. Hvis du vil bruke tiden ved universitetet som noe annet enn et venteværelse, hvorfor ikke engasjere deg i Hybris? Det er en gylden anledning til å ta opp problemstillinger du synes er viktig, og samtidig vekke andres interesse og engasjement! Redaksjonen kan du nå på denne mailadressen: filosofikafeen.hybris@gmail.com, på facebookprofilen til Hybris, eller ved å ta turen opp i femte etasje på sydnesplassen 12-13 på mandager kl. 16.. (Vi biter ikke;) Ta kontakt hvis du lurer på noe, om du vil være med å arrangere, brenner inne med et kjempespennende tema som vi burde ta opp, eller bare er nysgjerrig på hvordan en hybriskveld blir til.

Vi sees!

God Påske!

april 16th, 2011  |  Published in Nyheter

Atter et Hybrisarrangement er overstått, og redaksjonen ønsker å takke alle de som kom på torsdag for å ha bidratt til god stemning og diskusjon. Og selvfølgelig tusen takk til våre flinke innleggsholdere!

Vi vil minne dere på å merke av ONSDAG 18. mai i kalenderen – da blir det sesongfinale med selveste Elizabeth Grosz, australsk filosof og gjesteprofessor ved UiB, som skal snakke om forholdet mellom liv og materie, med utgangspunkt i arbeidene til Darwin, Bergson og Deleuze.


God påske!

Technolife – utopi eller dystopi? LANDMARK: 14.april, kl. 19.00

april 11th, 2011  |  Published in Nyheter

Nå er det snart tid for det tredje arrangementet i regi av Hybris. Denne gangen er handler det om mulighetene vi har for å forbedre mennesket ved hjelp av teknologi. Ved å hente inspirasjon fra science fiction litteratur har man i prosjektet Technolife (www.technolife.no) undersøkt ulike tema som synes å gå igjen i slik litteratur. Menneskene vi blir kjent med i science-fiction univers kan gjerne forbedre sin fysikk og sine psykiske egenskaper ved hjelp av teknologi. Hvis science fiction er samtidens «trollspeil» som vi ser fremtiden ut fra, så kan slike fremtidsvisjoner fortelle oss mer om vår samtid og det menneskesynet som regjerer enn den kan om fremtiden. Indikerer strebenen etter perfeksjon og optimalisering av alle menneskets egenskaper en oppfatning av menneskekroppen som ufullstendig? Hvor kommer forestillingen og drømmen om perfeksjon fra?

Kjetil Rommetveit fra senter for vitenskapsteori, som har vært med på Technolife-prosjektet, og Morten Auklend fra Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier vil komme og holde innlegg. Vi håper at mange tar turen for å diskutere dette spennende temaet!

NB.Merk at arrangementet finner sted på LANDMARK, og ikke på Ad Fontes som tidligere annonsert.

Vel møtt!

Her er plakaten for technolifearrangementet. Den fine illustrasjonen av Molly fra Gibsons Neuromancer har vi fått låne av Technolife-prosjektet. Den er laget av en spansk grafittikunstner ved navn Eduardo Dantas.

Torsdag 17. mars: Den illegale innvandreren – vår tids fredløse?

mars 12th, 2011  |  Published in Nyheter

De papirløse mangler identitet og står uten grunnleggende rettigheter som helse og utdanning. Er en ny underklasse i ferd med å vokse frem? Den franske filosofen Alain Badiou har som politisk prinsipp at der man arbeider og bor, der hører man til. Realiteten virker derimot å være en helt annen: Store menneskegrupper opplever at de blir til overs og ekskludert fra samfunnet. Menneskerettighetene omfavner ikke de mange papirløse uten formell tilknytning til en stat. De juridiske systemene i Vesten synes ikke å være tilpasset de globale utfordringene som følger av den stadig voksende flyktningstrømmen. Hvordan lever de papirløse i Norge? Kan vi tenke oss en anerkjennelse av og forpliktelse overfor mennesker uavhengig av formelle rettigheter? Spørsmålene er stadig aktuelle, også for filosofien, og Filosofikafeen Hybris inviterer derfor til samtale om verdighet og rett i debatten om den illegale innvandreren.

For å snakke om dette har vi fått med oss:

Jon Ole Martinsen, rådgiver ved Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) og koordinator for kampanjen Ingen mennesker er ulovlige, vil holde et innlegg om de papirløses situasjon i Norge, det juridiske rammeverket, og hva vi eventuelt kan gjøre. Bør lovverket mykes opp, slik flere store EU-land har gjort de senere årene? Finnes det rom for humanitet innenfor lovverket?

Torgeir Skorgen, forfatter og førsteamanuensis på Filosofisk Institutt ved Universitetet i Bergen, vil diskutere hvordan mennesker blir utestengt fra å delta i arenaer for deltakelse og anerkjennelse, med utgangspunkt i Zygmunt Baumanns teori om de utilsiktete utstøtningsmekanismene i moderne kapitalistiske samfunn som skaper såkalte ’wasted lives’, og Giorgio Agambens teori om det nakne livet, unntakstilstanden som bare den suverene statsmakten kan skape og som kan sies å være situasjonen til de papirløse i dagens samfunn. Kan det nakne livet gjøre krav på en verdighet som forplikter oss på tvers av nasjonale og internasjonale lover og konvensjoner og det rettslig formale menneskeverdet?

Kvelden finner sted på Landmark og er åpen for alle.

Velkommen!

Program for våren

februar 4th, 2011  |  Published in Nyheter  |  5 Comments

Programmet for våren er nå klart:

Åpningskvelden 17. februar: «Meningen med døden», kl 19:00 på Landmark

Kan vi se den senere tids fokus på trening, helse og sunnhet som en form for dødsfortrengning? Har denne fortrengningen vært så vellykket at vi har mistet enhver dødsbevisthet? Eller kan trening gi oss en form for eksistensiell erkjennelse? Memento mori eller carpe diem, eller to sider av samme sak?

For å snakke om dette har vi fått med oss:

Stein Husebø, overlege ved Verdighetssenteret og ekspert på palliativ medisin

Øyvind Marstein, idéhistoriker og folkehelseekspert, som for tiden arbeider med et tre-årig dugnadsprosjekt for å utvikle et bedre menneskesyn innen idretten, etter 25 år som trener og utøver.

Husebø vil ta utgangspunkt i spørsmålet om dødens plass i vårt samfunn sett i lys av fokuset på trening og helse. Har vi mistet dødsbevisstheten? Og hvorfor er den eventuelt viktig? Hva sier de døende om saken? Og hva skal man si til dem?

Marstein vil vende fokuset mot treningens eksistensielle dimensjon. Hva kan vi lære om livet og døden gjennom fysisk aktivitet? Når har helse og trening en eksistensiell dimensjon? Hvordan kan vi tenke oss et friskt og sunt liv som samtidig omfavner døden og dødsbevisstheten heller enn undertrykker den?

Torsdag 17. mars: «Norge som innvandringsland» Kl. 19.00 på Landmark
Hvordan tar vi imot flyktninger og asylsøkere i Norge? Hvordan definerer og styrer de juridiske instansene innvandrere som kommer til landet? Spørsmålene er stadig aktuelle, også for filosofien, i en verden der stadig flere mennesker flytter på seg. Vi har invitert Hans Christian Farsethås, filosof ved UiB, og Jon Ole Martinsen, rådgiver ved Selvhjelp for innvandrere og koordinator for kampanjen «Ingen mennesker er ulovlige», til samtale om identitet og rett i innvandringsdebatten.

Torsdag 14. april: «Technolife – dystopi eller utopi?» Kl. 19.00 på Ad Fontes
Temaet for denne diskusjonen dreier seg om sammenhengen mellom de fremtidsvisjonene som er tilstede i litteraturen, i hovedsak de som knytter seg til teknologisk utvikling og samfunnsorganisering, og hvordan «folk flest» forholder seg til dette. Oppfattes for eksempel ideen om det udødelige mennesket som en teknisk virkelighet man ønsker å oppnå eller unngå? Hvordan forholder den vanlige mannen i gata seg til teknologiske nyvinninger som biometri og nanoteknologi, og hva er de etiske og sosiale implikasjonene av disse? Betraktes de utelukkende som fremskritt? På hvilke måter formidles disse holdningene til politikk og forskning? Er kunsten en inspirasjonskilde for hva vi velger å forske på og hvilke teknologier vi ønsker å utvikle? Til å diskutere disse spørsmålene har vi invitert Morten Auklend, førsteamanuensis ved institutt for litterære, lingvistiske og estetiske studier ved UiB, og Kjetil Rommetveit, forsker ved UiB sitt Senter for Vitenskapsteori.

Torsdag 19. mai: «Elizabeth Grosz – Matter and life» Kl. 19.00 på Ad Fontes

Elizabeth Grosz is professor Professor at Rutgers University, and also teaches gender studies and architecture at the University of Bergen. Grosz will talk about the philosophical concept of becoming, one of the central questions of contemporary science. Through what processes does life emerge from non-life? Trying to answer this very big question, with help from the works of Darwin, Bergson and Deleuze, Grosz will try to develop a non-materialist account of materiality.

Vel møtt!

Filosofikafeen er i gang

januar 14th, 2011  |  Published in Nyheter  |  1 Comment

…og har fått det passende navnet Hybris.

De første arrangementene vil finne sted på Landmark, men etterhvert håper vi å flytte «hjem» til den nyoppstartede HF Puben Ad Fontes. Program for våren 2011 kommer snart, men i mellomtiden kan du holde av torsdagene 17 februar, 17 mars, 14 april og 19 mai!

Være med å arrangere?

januar 14th, 2011  |  Published in Nyheter

Hvis du ønsker å bidra med planlegging og gjennomføring av filosofikafé kan du sende oss en uforpliktende e-post på filosofikafeen.hybris@gmail.com, eller komme innom 5 etasje i sydnesplassen 12-13. Redaksjonen møtes der hver mandag kl. 16, og engasjerte sjeler ønskes velkommen!