Om Hybris

Filosofikafeen Hybris ble startet våren 2011 av studenter på Filosofisk Institutt ved Universitetet i Bergen Med Hybris ønsker vi å legge til rette for filosofisk diskusjon av samfunnsaktuelle tema. Våre arrangementer er ment som et samlingspunkt for filosofiinteresserte i Bergen, uavhengig av bakgrunn og akademisk tilhørighet. Så langt har vi arrangert filosofikvelder på Landmark, Ad fontes, Kvarteret og Logen.

 

Kontakt: filosofikafeen.hybris@gmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/filosofikafeen.hybris