Archive for mai, 2013

Klima: Jeg anklager deg

mai 18th, 2013  |  Published in Nyheter

Det snakkes mye om menneskeskapte klimaforandringer, og hvilke problemer dette kan medføre for menneskenes leveforhold på jorden. Men både politikere og det liberale individ har utviklet en beundringsverdig evne til å fraskrive seg etisk ansvar.

Hvem er ansvarlig? Vi vil forklare deg hvorfor du er medskyldig i vår tids største tragedie. For å hjelpe oss med dette har vi fått førsteamanuensis i filosofi Espen Gamlund, og stipendiat i sammenlignende politikk Sondre Båtstrand til å komme og snakke om individets etiske ansvar i klimaspørsmålet.

Logen bar tirsdag 21. mai kl. 19.