Archive for mars, 2013

Gud er død – lenge leve døden?

mars 26th, 2013  |  Published in Nyheter

Takler vi tanken på vår egen dødelighet? Kan døden være en meningsgivende ramme for våre liv? Eller er slike tanker et ledd i en moderne fortrengning av menneskets endelighet? Tvinger dødens forferdelige tomhet oss til å idyllisere den eller rasjonalisere den bort? Og er dette i så fall et problem?

Raag Rolfsen har sin utdannelse innen teologi og filosofi, og tok sin doktorgrad på filosofen Levinas’ forhold til døden, sett i lys av dennes opplevelser i krigsfangenskap under andre verdenskrig. Rolfsen stiller i sin avhandling spørsmålet om døden kan spille en meningsgivende rolle for det senmoderne selvet.

Velkommen til filosofikaféVictoria Cafe & Pub

Torsdag 4. april kl. 19.