Semesterets første Hybriskveld er på onsdag!

august 29th, 2011  |  Published in Nyheter

«Hva skal vi med filosofi?»

I tidligere tider har utviklingen innenfor filosofien vært en viktig faktor i utviklingen av samfunnet generelt. Er den i dag kun høytsvevende tanker uten rot i virkeligheten? Kan den ha utspilt sin rolle?

Eller har filosofien fortsatt noe å bidra med? Kan for eksempel filosofi og reflektert tenkning gjøre det lettere å forholde seg til de fenomenene som preger samfunnet rundt oss? Og kan filosofer fortsatt forandre vår måte å forstå verden på?

Gunnar Skirbekk og Jan Reinert Karlsen vil snakke om dette på semesterets første hybrismøte som er allerede onsdag 31. august. Skirbekk er professor emeritus ved Senter for vitenskapsteori, og han er aktuell med boken Norsk og Moderne. Jan Reinert Karlsen har hovedfag i filosofi fra Universitetet i Bergen og doktorgrad i medisinsk etikk fra Universitetet i Oslo. Nå er han førstelektor ved Senter for vitenskapsteori, og er blant annet faglig koordinator for de tverrfaglige dannelsesemnene som har blitt tilbudt på UiB siden våren 2010.

Vel møtt på LANDMARK, onsdag 31.08., kl. 19.00!

Leave a Response