Archive for mars, 2011

Torsdag 17. mars: Den illegale innvandreren – vår tids fredløse?

mars 12th, 2011  |  Published in Nyheter

De papirløse mangler identitet og står uten grunnleggende rettigheter som helse og utdanning. Er en ny underklasse i ferd med å vokse frem? Den franske filosofen Alain Badiou har som politisk prinsipp at der man arbeider og bor, der hører man til. Realiteten virker derimot å være en helt annen: Store menneskegrupper opplever at de blir til overs og ekskludert fra samfunnet. Menneskerettighetene omfavner ikke de mange papirløse uten formell tilknytning til en stat. De juridiske systemene i Vesten synes ikke å være tilpasset de globale utfordringene som følger av den stadig voksende flyktningstrømmen. Hvordan lever de papirløse i Norge? Kan vi tenke oss en anerkjennelse av og forpliktelse overfor mennesker uavhengig av formelle rettigheter? Spørsmålene er stadig aktuelle, også for filosofien, og Filosofikafeen Hybris inviterer derfor til samtale om verdighet og rett i debatten om den illegale innvandreren.

For å snakke om dette har vi fått med oss:

Jon Ole Martinsen, rådgiver ved Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) og koordinator for kampanjen Ingen mennesker er ulovlige, vil holde et innlegg om de papirløses situasjon i Norge, det juridiske rammeverket, og hva vi eventuelt kan gjøre. Bør lovverket mykes opp, slik flere store EU-land har gjort de senere årene? Finnes det rom for humanitet innenfor lovverket?

Torgeir Skorgen, forfatter og førsteamanuensis på Filosofisk Institutt ved Universitetet i Bergen, vil diskutere hvordan mennesker blir utestengt fra å delta i arenaer for deltakelse og anerkjennelse, med utgangspunkt i Zygmunt Baumanns teori om de utilsiktete utstøtningsmekanismene i moderne kapitalistiske samfunn som skaper såkalte ’wasted lives’, og Giorgio Agambens teori om det nakne livet, unntakstilstanden som bare den suverene statsmakten kan skape og som kan sies å være situasjonen til de papirløse i dagens samfunn. Kan det nakne livet gjøre krav på en verdighet som forplikter oss på tvers av nasjonale og internasjonale lover og konvensjoner og det rettslig formale menneskeverdet?

Kvelden finner sted på Landmark og er åpen for alle.

Velkommen!