Archive for februar, 2011

Program for våren

februar 4th, 2011  |  Published in Nyheter

Programmet for våren er nå klart:

Åpningskvelden 17. februar: «Meningen med døden», kl 19:00 på Landmark

Kan vi se den senere tids fokus på trening, helse og sunnhet som en form for dødsfortrengning? Har denne fortrengningen vært så vellykket at vi har mistet enhver dødsbevisthet? Eller kan trening gi oss en form for eksistensiell erkjennelse? Memento mori eller carpe diem, eller to sider av samme sak?

For å snakke om dette har vi fått med oss:

Stein Husebø, overlege ved Verdighetssenteret og ekspert på palliativ medisin

Øyvind Marstein, idéhistoriker og folkehelseekspert, som for tiden arbeider med et tre-årig dugnadsprosjekt for å utvikle et bedre menneskesyn innen idretten, etter 25 år som trener og utøver.

Husebø vil ta utgangspunkt i spørsmålet om dødens plass i vårt samfunn sett i lys av fokuset på trening og helse. Har vi mistet dødsbevisstheten? Og hvorfor er den eventuelt viktig? Hva sier de døende om saken? Og hva skal man si til dem?

Marstein vil vende fokuset mot treningens eksistensielle dimensjon. Hva kan vi lære om livet og døden gjennom fysisk aktivitet? Når har helse og trening en eksistensiell dimensjon? Hvordan kan vi tenke oss et friskt og sunt liv som samtidig omfavner døden og dødsbevisstheten heller enn undertrykker den?

Torsdag 17. mars: «Norge som innvandringsland» Kl. 19.00 på Landmark
Hvordan tar vi imot flyktninger og asylsøkere i Norge? Hvordan definerer og styrer de juridiske instansene innvandrere som kommer til landet? Spørsmålene er stadig aktuelle, også for filosofien, i en verden der stadig flere mennesker flytter på seg. Vi har invitert Hans Christian Farsethås, filosof ved UiB, og Jon Ole Martinsen, rådgiver ved Selvhjelp for innvandrere og koordinator for kampanjen «Ingen mennesker er ulovlige», til samtale om identitet og rett i innvandringsdebatten.

Torsdag 14. april: «Technolife – dystopi eller utopi?» Kl. 19.00 på Ad Fontes
Temaet for denne diskusjonen dreier seg om sammenhengen mellom de fremtidsvisjonene som er tilstede i litteraturen, i hovedsak de som knytter seg til teknologisk utvikling og samfunnsorganisering, og hvordan «folk flest» forholder seg til dette. Oppfattes for eksempel ideen om det udødelige mennesket som en teknisk virkelighet man ønsker å oppnå eller unngå? Hvordan forholder den vanlige mannen i gata seg til teknologiske nyvinninger som biometri og nanoteknologi, og hva er de etiske og sosiale implikasjonene av disse? Betraktes de utelukkende som fremskritt? På hvilke måter formidles disse holdningene til politikk og forskning? Er kunsten en inspirasjonskilde for hva vi velger å forske på og hvilke teknologier vi ønsker å utvikle? Til å diskutere disse spørsmålene har vi invitert Morten Auklend, førsteamanuensis ved institutt for litterære, lingvistiske og estetiske studier ved UiB, og Kjetil Rommetveit, forsker ved UiB sitt Senter for Vitenskapsteori.

Torsdag 19. mai: «Elizabeth Grosz – Matter and life» Kl. 19.00 på Ad Fontes

Elizabeth Grosz is professor Professor at Rutgers University, and also teaches gender studies and architecture at the University of Bergen. Grosz will talk about the philosophical concept of becoming, one of the central questions of contemporary science. Through what processes does life emerge from non-life? Trying to answer this very big question, with help from the works of Darwin, Bergson and Deleuze, Grosz will try to develop a non-materialist account of materiality.

Vel møtt!