Klima: Jeg anklager deg

mai 18th, 2013  |  Published in Nyheter  |  178 Comments

Det snakkes mye om menneskeskapte klimaforandringer, og hvilke problemer dette kan medføre for menneskenes leveforhold på jorden. Men både politikere og det liberale individ har utviklet en beundringsverdig evne til å fraskrive seg etisk ansvar.

Hvem er ansvarlig? Vi vil forklare deg hvorfor du er medskyldig i vår tids største tragedie. For å hjelpe oss med dette har vi fått førsteamanuensis i filosofi Espen Gamlund, og stipendiat i sammenlignende politikk Sondre Båtstrand til å komme og snakke om individets etiske ansvar i klimaspørsmålet.

Logen bar tirsdag 21. mai kl. 19.

Gud er død – lenge leve døden?

mars 26th, 2013  |  Published in Nyheter  |  10 Comments

Takler vi tanken på vår egen dødelighet? Kan døden være en meningsgivende ramme for våre liv? Eller er slike tanker et ledd i en moderne fortrengning av menneskets endelighet? Tvinger dødens forferdelige tomhet oss til å idyllisere den eller rasjonalisere den bort? Og er dette i så fall et problem?

Raag Rolfsen har sin utdannelse innen teologi og filosofi, og tok sin doktorgrad på filosofen Levinas’ forhold til døden, sett i lys av dennes opplevelser i krigsfangenskap under andre verdenskrig. Rolfsen stiller i sin avhandling spørsmålet om døden kan spille en meningsgivende rolle for det senmoderne selvet.

Velkommen til filosofikaféVictoria Cafe & Pub

Torsdag 4. april kl. 19.

Kunst som filosofi – Filosofi som kunst

april 19th, 2012  |  Published in Nyheter, Program  |  14 Comments

Foto: Kyrre Bjørkås

 

Tore Vagn Lid arbeider med forholdet mellom kunst og filosofi i sitt virke og skal tirsdag 24. april på filosofikafeèn adressere dette med Bertolt Brecht og hans inngang til det filosofiske teater, og da spesielt med forestillingen Fatzer som et konkret eksempel.

Den unge Bertolt Brechts ønske om å utvikle et ”filosofisk teater” resulterte i en rekke genreoverskridende eksperimenter. Et av de dristigste ble arbeidet med ”Egoisten Johann Fatzer”, et uavsluttet prosjekt på nesten 500 etterlatte fragmenter. Her viskes grensene effektivt ut mellom dramatisk form, poesi, litterære og filosofiske forsøk på en måte som bevisst setter forholdet mellom kunst og filosofi – mellom kunstnerisk og filosofisk form på prøve, og som foregriper samtidig som det utfordrer postmoderne innsikter 50 år senere. Den unge og eksperimentvillige Brechts innflytelse på samtidens toneangivende filosofer kan vanskelig overvurderes. Slik finnes her ansatser til filosofiske og politiske tankefigurer som finner ekko hos så ulike tenkere som Walter Benjamin, Theodor Adorno, Ernst Bloch og Roland Barhtes.

Tore Vagn Lid er filosof, regissør og forfatter og har en doktorgrad fra Institut für Angewandte Theaterwissenschaft i Giessen (Summa cum laude). Han har i tillegg filosofi hovedfag, underviser jevnlig i inn og utland og har skrevet en rekke artikler om kunst- og kunstfilosofiske problemstillinger. Gav nylig ut boken «Gjensidige Konfrontasjoner – Tetaer som kritisk erfaringsrom i stoffskiftet mellom scene og musikk» (Peter Lang Verlag, Frankfurt) og var medredaktør for filosofiboken «Estetisk Safari – Kunstperspektiver i bevegelse» (UIB 2003). 2002). Han er videre kunstnerisk leder for Transiteatret-Bergen som for øyeblikket er aktuell med forestillingen “Fatzer” under FiB.

Vi vil i løpet av kvelden få en liten smakebit fra Fatzer.

Tirsdag 24/4, 19:00

LANDMARK

 

 

 

 

Vin og Filosofi: Hvorfor bry seg?

mars 19th, 2012  |  Published in Nyheter  |  23 Comments

Onsdag 21 mars, klokken 19.00 på Landmark.

Kan vin som fysisk og estetisk objekt være av filosofisk interesse? Kan
det å behandle vin som et estetisk objekt ha ringvirkninger som utfordrer
forutsetninger i klassisk estetikk?

Man kan ha ulike prosjekt med et objekt, og det estetiske prosjektet er ett slikt prosj…ekt i møte med vin. Prosjektet styrer oppmerksomheten, og derfor er også persepsjonsfilosofien aktuell i forbindelse med oppfattelsen av vin – som jo med nødvendighet involverer flere sansemodaliteter enn tradisjonelle kunstformer.

Ole Martin Skilleås er professor i filosofi ved UiB og aktuell med boka The Aesthetics of Wine som han har skrevet sammen med Douglas Burnham. Den kommer på Wiley-Blacwell i juni. Førstkommende onsdag gjester han filosofikafeen Hybris for å snakke om dette temaet.

Det vil også bli tilbudt vinsmaking. Vinpakken koster 100,- nok og gir 4 ulike smaksopplevelser!

Vel møtt!

Filosofisk filmkveld med emeritus Knut Ågotnes.

februar 27th, 2012  |  Published in Nyheter  |  6 Comments

Lars von Triers «Melancholia» (2011) er en enorm film som tar opp emner som familie, undergang, angst, frykt og natur. Von Trier har lagd et overvelmende og mangefasettert undergangsdrama, akkompagnert av Richard Wagners «Tristan und Isolde», med skuespillere som Charlotte Gainsbourg, Kirsten Dunst, John Hurt og Kiefer Sutherland.

Filosofikaféen Hybris inviterer til filmkveld på Ad Fontes hvor vi ser Melancholia. Deretter skal emeritus Knut Ågotnes holde et innlegg om filmen, og til sist åpner vi for videre diskusjon av tematikken.

Filmvisningen vil begynne klokken 19:00 og vare i ca. 2,5 timer. Ad Fontes står for alkoholservering (ingen medbrakt). Ta med en venn eller bekjent, dette blir en storslagen aften!
Tirsdag 28.02 fra klokken 19.00 – 23.30
Arrangementet er gratis.

Silvio Funtowicz – Scientific Uncertainty and Environmental Policy

februar 3rd, 2012  |  Published in Nyheter  |  581 Comments

Have we lost our ability for critical thought? Why do scientists exaggerate the degree of certainty when they present their research to the public? How can we handle uncertainty in scientific explanations when faced with complex problems that concern the lives of many people?

This coming tuesday the renowned mathematician and philosopher Silvio
Funtowicz will give a talk to the guests of Hybris. He will discuss the relationship between the demand for certainty in scientific research and the elements of uncertainty that always accompany it.

Unambiguous research results function as arguments of authority in policy-making, even though few scientific results are unambiguous. Do we lack a language that can communicate this uncertainty adequately? Limited models of explanation in science poses challenges for political decisions in for instance environmental issues. Why should scientific experts claim the final word in issues where the scientific knowledge is insufficient or limited by uncertainty? Are there better ways to inform deciscions in such instances?

As a former member of the European Commision Joint Research Centre Funtowcz have done reseach in the field of environmental and technological risks in relation to policy-making. He has developed a model for risk management – , in collaboration with Jerome Ravetz. It is an honour to invite you to an evening where you can learn more about the fascinating thoughts of this philosopher.

Tuesday 07/02/12, 20:15

Storelogen, Det Akademiske Kvarter

The event is free of charge.

Welcome!

Fra det posthumane til det prehumane

desember 5th, 2011  |  Published in Nyheter  |  5 Comments

André Leroi-GourhanNærmer Homo sapiens seg slutten av sin karriere? Gjør våre maskiner og tekniske nyvinninger etterhvert kroppene våre avleggs?

Disse spørsmålene innebærer at det gir mening å snakke om menneskets natur, men også at denne naturen må tenkes utfra en ny situasjon. Argumentet vil være at denne kan belyses utfra menneskeartens forhistorie på en måte som viser det filosofisk viktige ved paleo-antropologien som har som materiale forskjellige utdødde menneskearter. Om vi står på terskelen til det «posthumane» er det kanskje nettopp det «prehumane» som vil kunne bidra til en bedre forståelse av oss selv. For denne problemstillingen markerer den franske paleontologen André Leroi-Gourhans verk «Le geste et la parole» fra 1965 en viktig milepel.

Arild Utaker, professor i filosofi ved UiB, vil holde et innlegg om dette aktuelle temaet for filosofikafeen Hybris sine gjester førstkommende onsdag.

Vel møtt!

Onsdag 07/12, kl.19:00
LANDMARK

Causation in Science

november 23rd, 2011  |  Published in Nyheter  |  23 Comments

Torsdag 1. desember kl. 19.00 til 22.00, Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Stephen Mumford, professor of metaphysics in NottinghamIs the complexity of our world ignored in existing theories of causality? Many philosophers have been attracted to a reductive view of nature in which everything is to be explained ultimately in terms of sub-atomic particles. Is there any evidence for the success of reductionism in the sciences or is the view a mere philosophers’ fancy?

Conventional ways of viewing causation is that a cause, if present, will guarantee a specific effect. Contextual factors are often defined away, and the focus is directed towards finding necessary causal connections under idealized conditions.

The Causation in Science project, located at the Norwegian University of Life Sciences (UMB), aims to test a dispositional theory of causation against prevalent views within the sciences. The theory is based on an ontology of causal powers in which causes are viewed as dispositions or tendencies, rather than the necessary antecedent of an effect. This way of viewing causation can take causal complexity, counteractions and sensitivity to context into account when explaining causal relations.

Rani Lill Anjum er filosof ved UMBHybris has invited Stephen Mumford, professor in philosophy from Nottingham University, and Rani Lill Anjum, research fellow at the Norwegian University of Life Sciences, to this evening dedicated to the discussion of causation in the sciences.

Mumford will give an introduction to the dispositional ontology and explain how it can offer an alternative conception of nature. Anjum will show how this provides us with a better metaphysical foundation for dealing with natural causal processes, such as in biology.

 

Abort – en avsluttet debatt?

november 14th, 2011  |  Published in Nyheter  |  8 Comments

Førstkommende onsdag (16/11/11) kl. 19.00 er det duket for et nytt arrangement i regi av Hybris. Denne gangen skal vi ta opp temaet abort til diskusjon. Vi ønsker å åpne for en nyansert samtale om dette, hvor det er rom for argumenter både for og i mot denne praksisen.

Teamet vekker noen spørsmål: Finnes det gode argumenter for abort? Har fokuset på kvinnens rettigheter ført til at det etisk problematiske har blitt overskygget i tidligere offentlige diskusjoner om temaet? Hva slags syn på liv ligger til grunn for denne praksisen, og hva kan sies om kvinnens rett til eierskap over egen kropp i denne sammenhengen?

 
Innleggsholderne som vil forsøke å besvare disse spørsmålene er Inge Høyland, studentprest ved UiB, og Marianne Mjaaland, lege og forfatter. Mjalaand har lenge vært aktiv i debatten omkring abort, de senere årene blant annet med boken 13. uke, og brevveksling med Willy Pedersen i Morgenbladet i 2008.
Vel møtt!

Kom på filosofikafe!

oktober 13th, 2011  |  Published in Nyheter  |  4 Comments

 Torsdag 13 oktober:

Ikveld vil Filosofikafèen Hybris vise filmen Examined Life av filmskaperen Astra Taylor. I denne filmen bringes filosofien ut på gatene i ett samspill mellom steder som besøkes og tanker som presenteres. Kjente samtidsfilosofer snakker om samfunnsaktuelle temaer, blant annet problemer
knyttet til konsumsamfunnet, politiske revolusjoner og kulturens fokus på individualisme. Blant bidragsyterne i filmen er Peter Singer, Michael Hardt, Judith Butler, Slavoj Zizek og Cornel West.

Vi satser på lune samtaler rundt bordene i etterkant av
visningen.

Vel møtt!

Onsdag 13/10, kl.19:00
LANDMARK